Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Avukatlık Büromuz, Gayrimenkul ve İmar Hukuku alanında bilhassa kamu [hazine/belediye] ve vakıf arazilerinin proje odaklı geliştirilmesi [satış/kiralama vb.] alanında hem kamu otoritelerine hem de proje geliştiricisi özel girişimcilere ihale, geliştirme, yapım ve işletme aşamalarının tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiş, ayrıca bugüne kadar alışveriş merkezi, otel, hastane ve diğer geniş çaplı ve çok amaçlı gayrimenkul yatırımlarının hukuki zemininin oluşturulması, intifa/irtifak hakları ile diğer tüm üst haklarının tesisi ve hukuki uygulaması, yönetim planlarının oluşturulması, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

Bizler, ayrıca müvekkil portföyümüz içerisinde yer alan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerimize taşınmazların alım ve satım muameleleri, taşınmazlar üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi ve terkini, ticari kira sözleşmeleri ile satış vaadi, ipotek ve rehin tesisi, projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, imtiyazlı tahsisler, ortak kalkınma anlaşmaları, alt yüklenici, mühendislik ve alım sözleşmeleri ile yönetim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, tapu kaydının iptali veya düzeltilmesi gibi gayrimenkulün mülkiyetine ilişkin olarak hukuki davaların takibi ile meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde hukuki hizmet sunmaktayız.

Müdahalenin men-i davaları, irtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar, istihkak davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ipotek davaları, kamulaştırma davaları, tapu iptal ve tescil davaları, kira bedeli tespit davaları, tahliye davaları, şüfa davaları, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi davalarında Avukatlık Büromuzun engin bir tecrübesi bulunmaktadır.