ŞİRKETLER HUKUKU

Avukatlık Büromuz hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, risk sermayesi, sermaye piyasaları, kredi sözleşmeleri leasing sözleşmeleri, işçi hakları ile şirket yönetici tazminatları ile iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda, iflas ve yeniden yapılandırma işlemlerinde, iflas planlaması ve iflas davalarında, yasal düzenlemelere uyum ve uygunluk dahil olmak üzere şirketlerin günlük faaliyetlerini ilgilendiren her safhada müvekkillerimize hukuki hizmet ve destek vermekteyiz.  

Bu kapsamda Avukatlık Büromuz, Şirketler Hukuku alanında şirket ve ortak girişim kurulması, genel kurul toplantıları, azınlık ve imtiyazlı haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların (due diligence) yapılması, kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğu, özel denetçilerin, geçici yönetimin ve kayyumun atanması, şirketlerin iflası ve tasfiyesi, birleşme ve devir alma sözleşmelerinin müzakeresi, incelenmesi  ve düzenlenmesi, Rekabet Kurumu, SPK ve ilgili diğer özerk ve kamu kurumlarına süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması ve takibi ve sonuçlandırılması alanlarında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.