TİCARET HUKUKU

Özellikle inşaat, enerji, sağlık, eğitim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine haksız rekabet, şirket yönetimi, uluslararası distribütörlük, alım ve satım, franchise, imtiyaz, taşıma, bayilik, acentelik ve kredi sözleşmeleri, tüketicin korunması, sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri, hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler, yurtdışı alacak takibi ve yurtdışı yatırım danışmanlığı, gümrük işlemlerinin yapılması, ihracat tahsillerinin denetimi ile ithalat işlemlerinin yapılması, transit ticaret ve standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler, serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümünde kapsamlı ve etkin bir hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca Avukatlık Büromuzun Ticaret Hukuku alanında; cari hesap ve sözleşme ilişkisinden kaynaklı her türlü alacağın tespiti, tahsili, icraya konulması, sigorta ve tazminat, marka ve patent gibi her türlü sınai veya fikri hakkın ihlalinden kaynaklı tazminat ve alacak uyuşmazlıklarında hukuki hizmet verilmesi, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, faaliyetlere ilişkin risklerin sigortalanması ve bunlardan kaynaklanan ihtilaflar, kıymetli evrak hukukundan kaynaklanan ihtilaflar ile banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümünde hukuki hizmet verilmesinde tecrübesi bulunmaktadır.